• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Khi mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 đồng/tháng kể từ 01 ...
Thực hiện Nghị quyết 86/2019/QH14 của Quốc hội ngày 11 thang 12 năm 2019, theo đó Bộ Nội vụ sẽ dự thảo và sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước…Trong khi đó, mức lương cơ sở lâu nay vẫn là một trong những căn cứ để ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1